TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: INFANCIA :: OURENSE

-Consellera de Asuntos Sociais: -Consellera de Asuntos Sociais - Teléfono 981 546 984

-Fundacin ANAR: -Fundacin ANAR - Teléfono 900 202 010

-Informacin sobre Malos Tratos: -Informacin sobre Malos Tratos - Teléfono 917 260 101

-Malos Tratos a Escolares: -Malos Tratos a Escolares - Teléfono 900 122 181

-Telfono do Neno: -Telfono do Neno - Teléfono 900 444 222

Centro de Acollida de Menores da Xunta: Centro de Acollida de Menores da Xunta - Teléfono 988 226 495

Delegacin Provincial da Consellera de Familia: Delegacin Provincial da Consellera de Familia - Teléfono 988 386 086

Gab. Orientacin e Mediacin Conflictos Familiares: Gab. Orientacin e Mediacin Conflictos Familiares - Teléfono 988 386 126

Menios Fundacin para a Infancia: Menios Fundacin para a Infancia - Teléfono 988 234 074

Servicio de Familia, Infancia e Menores: Servicio de Familia, Infancia e Menores - Teléfono 988 386 122