TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: INFANCIA :: PONTEVEDRA

-Consellera de Asuntos Sociais: -Consellera de Asuntos Sociais - Teléfono 981 546 984

-Fundacin ANAR: -Fundacin ANAR - Teléfono 900 202 010

-Informacin sobre Malos Tratos: -Informacin sobre Malos Tratos - Teléfono 917 260 101

-Malos Tratos a Escolares: -Malos Tratos a Escolares - Teléfono 900 122 181

-Telfono do Neno: -Telfono do Neno - Teléfono 900 444 222

Centro de Acollida de Menores da Xunta: Centro de Acollida de Menores da Xunta - Teléfono 986 844 862

Delegacin Provincial da Consellera de Familia: Delegacin Provincial da Consellera de Familia - Teléfono 986 817 099

Equipo Adopcin nenos da provincia Pontevedra: Equipo Adopcin nenos da provincia Pontevedra - Teléfono 986 817 092

Fogar de Menores San Paio: Fogar de Menores San Paio - Teléfono 986 437 344

Residencia de Menores Seixo: Residencia de Menores Seixo - Teléfono 986 271 498

Servicio de Familia, Infancia e Menores: Servicio de Familia, Infancia e Menores - Teléfono 986 817 089