TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: PENSIONISTAS :: PONTEVEDRA

- Delegacion de Asuntos Sociais da Xunta: - Delegacion de Asuntos Sociais da Xunta - Teléfono 981 288 188

- Instituto de Migracins e Servicios Sociais: - Instituto de Migracins e Servicios Sociais - Teléfono 915 536 278

- Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais: - Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais - Teléfono 915 536 278

- Programas de Vacacins para persoas Maiores: - Programas de Vacacins para persoas Maiores - Teléfono 901 109 899

- Telfono Dourado: - Telfono Dourado - Teléfono 900 222 223

Centro de Da: Centro de Da - Teléfono 986 781 179

Laln

Centro de Servicios Sociais de Bouzas: Centro de Servicios Sociais de Bouzas - Teléfono 986 208 452

Vigo

Dele. Provincial da Consellera Asuntos Sociais: Dele. Provincial da Consellera Asuntos Sociais - Teléfono 986 817 202

Pontevedra

Forgar Terceira Idade: Forgar Terceira Idade - Teléfono 986 293 509

Vigo

Informacin sobre Pensins Contributivas: Informacin sobre Pensins Contributivas - Teléfono 986 207 720

Informacin sobre Pensins Non Contributivas: Informacin sobre Pensins Non Contributivas - Teléfono 986 817 202

Residencia Asistida: Residencia Asistida - Teléfono 986 374 141

Vigo

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 332 753

O Porrio

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 571 596

A Estrada

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 860 206

Pontevedra

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 554 400

Vilanova de Arousa

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 501 902

Vilagarca de Arousa

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 600 222

Tui

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 858 000

Pontevedra

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 781 897

Laln

Residencia Terceira Idade: Residencia Terceira Idade - Teléfono 986 641 745

Ponteareas

Residencia Terceira Idade de Marn: Residencia Terceira Idade de Marn - Teléfono 986 891 288

Marn

Residencia Terceira Idade do Meixoeiro: Residencia Terceira Idade do Meixoeiro - Teléfono 986 253 511

Vigo

Unidad de Clases Pasivas: Unidad de Clases Pasivas - Teléfono 986 868 460