TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: SINDICATOS :: OURENSE

- Comisin Ejectuvia Nacional de Galicia de U.X.T.: - Comisin Ejectuvia Nacional de Galicia de U.X.T. - Teléfono 981 577 171

Comisins Obreiras: Comisins Obreiras - Teléfono 988 462 510

Comisins Obreiras: Comisins Obreiras - Teléfono 988 410 641

Comisins Obreiras: Comisins Obreiras - Teléfono 988 470 408

Comisins Obreiras: Comisins Obreiras - Teléfono 988 224 288

Comisins Obreiras: Comisins Obreiras - Teléfono 988 322 034

Confederacin Intersindical Galega: Confederacin Intersindical Galega - Teléfono 608 885 970

Confederacin Intersindical Galega: Confederacin Intersindical Galega - Teléfono 988 272 811

Confederacin Intersindical Galega: Confederacin Intersindical Galega - Teléfono 988 462 583

Confederacin Intersindical Galega: Confederacin Intersindical Galega - Teléfono 988 411 013

Confederacin Intersindical Galega: Confederacin Intersindical Galega - Teléfono 988 321 511

Fed. NO de Aso. Sindicales Representates Comercio: Fed. NO de Aso. Sindicales Representates Comercio - Teléfono 988 381 188

Sindicato Independiente Anpe: Sindicato Independiente Anpe - Teléfono 988 253 024

Sindicato Labrego - Comisins Labregas: Sindicato Labrego - Comisins Labregas - Teléfono 988 462 547

Sindicato Labrego - Comisins Labregas: Sindicato Labrego - Comisins Labregas - Teléfono 988 254 221

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 321 574

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 471 708

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 460 075

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 412 038

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 330 903

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 271 085

U.X.T.: U.X.T. - Teléfono 988 226 135

Unin Sindical Obrera: Unin Sindical Obrera - Teléfono 988 242 488

Unins Agrarias: Unins Agrarias - Teléfono 988 471 500

Unins Agrarias: Unins Agrarias - Teléfono 988 460 975

Xovenes Agricultores: Xovenes Agricultores - Teléfono 988 217 581

Xovenes Agricultores: Xovenes Agricultores - Teléfono 988 471 307