TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: XUNTA DE GALICIA :: A CORUA

- Atencin Cidadn: - Atencin  Cidadn - Teléfono 902 120 012

- Central de San Caetano: - Central de San Caetano - Teléfono 981 545 400

- Parlamento de Galicia: - Parlamento de Galicia - Teléfono 981 575 051

Cons. Asu. Sociais, Emprego Relacins Laborais: Cons. Asu. Sociais, Emprego Relacins Laborais - Teléfono 981 546 967

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Cultura, Comunicacin Social e Turismo: Cons. Cultura, Comunicacin Social e Turismo - Teléfono 981 544 865

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Educacin e Ordenacin Universitaria: Cons. Educacin e Ordenacin Universitaria - Teléfono 981 544 400

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Familia, Xuventude, Deportes, Voluntariado: Cons. Familia, Xuventude, Deportes, Voluntariado - Teléfono 981 544 110

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Pol. Agroalimentaria, Desenvolvemento Rural: Cons. Pol. Agroalimentaria, Desenvolvemento Rural - Teléfono 981 545 717

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Poltica Territorial, Obras Pblicas, Vivenda: Cons. Poltica Territorial, Obras Pblicas, Vivenda - Teléfono 981 544 342

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Presi., Relacins Inst. Adm. Pblica: Cons. Presi., Relacins Inst. Adm. Pblica - Teléfono 981 544 299

Edificio Administrativo San Caetano

Cons. Xustiza, Interior e Administracin Local: Cons. Xustiza, Interior e Administracin Local - Teléfono 981 544 679

Praza de Europa, 5 A / 4

Conselleria de Economa e Facenda: Conselleria de Economa e Facenda - Teléfono 981 545 151

Edificio Administrativo San Caetano

Consellera de Emigracin: Consellera de Emigracin - Teléfono 981 545 878

Basquios, 2 E

Consellera de Innovacin, Industria e Comercio: Consellera de Innovacin, Industria e Comercio - Teléfono 981 544 341

Edificio Administrativo San Caetano

Consellera de Medio Ambiente: Consellera de Medio Ambiente - Teléfono 981 541 759

San Lzaro, s/n

Consellera de Pesca e Asuntos Martimos: Consellera de Pesca e Asuntos Martimos - Teléfono 981 544 350

Edificio Administrativo San Caetano

Consellera de Sanide: Consellera de Sanide - Teléfono 981 542 737

Edificio Administrativo San Caetano

Dele. Cons. Cultura, Comun. Social e Turismo: Dele. Cons. Cultura, Comun. Social e Turismo - Teléfono 981 185 681

Durn Loriga, 3 / 7

Dele. Cons. Educacin e Ordenacin Universitaria: Dele. Cons. Educacin e Ordenacin Universitaria - Teléfono 981 184 726

Salvador de Madariaga, s/n

Dele. Cons. Familia, Xuventude e Voluntariado: Dele. Cons. Familia, Xuventude e Voluntariado - Teléfono 981 185 771

Avda. do Exrcito, 2 / 1

Dele. Cons. Poltica Territorial, O. P. e Vivenda: Dele. Cons. Poltica Territorial, O. P. e Vivenda - Teléfono 981 184 838

Salvador de Madariaga, s/n

Dele. Cons. Xustiza, Interior e Adm. Local: Dele. Cons. Xustiza, Interior e Adm. Local - Teléfono 981 185 978

Fernando Macas, 18 / 1

Dele. Consellera de Economa e Facenda: Dele. Consellera de Economa e Facenda - Teléfono 981 184 400

Praza de Pontevedra, 22 / 1

Dele. Consellera Pesca e Asuntos Martimos: Dele. Consellera Pesca e Asuntos Martimos - Teléfono 981 182 029

Ramn y Cajal, 1

Dele. da Consellera de Medio Ambiente: Dele. da Consellera de Medio Ambiente - Teléfono 981 184 498

Praza de Luis Seoane, s/n

Delegacin Consellera de Industria e Comercio: Delegacin Consellera de Industria e Comercio - Teléfono 981 184 902

Salvador de Madariaga, s/n

Delegacin da Consellera de Presidencia: Delegacin da Consellera de Presidencia - Teléfono 981 184 453

Praza de Pontevedra, 22 / 2

Delegacin da Consellera de Sanidade: Delegacin da Consellera de Sanidade - Teléfono 981 185 800

Gregorio Hernndez, 2 / 4

Oficina Comarcal da Consellera de Presidencia: Oficina Comarcal da Consellera de Presidencia - Teléfono 981 680 997

Xeneral Mola, s/n

Oficina da Consellera de Presidencia: Oficina da Consellera de Presidencia - Teléfono 981 337 016

Praza Camilo Jos Cela, s/n