TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: XUNTA DE GALICIA :: OURENSE

- Atencin Cidadn: - Atencin  Cidadn - Teléfono 902 120 012

- Central de San Caetano: - Central de San Caetano - Teléfono 981 545 400

- Parlamento de Galicia: - Parlamento de Galicia - Teléfono 981 575 051

Dele. Cons. Cultura, Comu. Social e Turismo: Dele. Cons. Cultura, Comu. Social e Turismo - Teléfono 988 386 060

Avda. Habana, 79

Dele. Cons. Educ. e Ordenacin Universitaria: Dele. Cons. Educ. e Ordenacin Universitaria - Teléfono 988 386 661

Avda. Habana, 79

Dele. Cons. Familia, Xuventude e Voluntariado: Dele. Cons. Familia, Xuventude e Voluntariado - Teléfono 988 386 194

Camio Prado Lonia, s/n

Dele. Cons. Poltica Territorial, O. P. e Vivenda: Dele. Cons. Poltica Territorial, O. P. e Vivenda - Teléfono 988 386 236

Sanz Dez, 1

Dele. Cons. Xustiza, Interior e Adm. Local: Dele. Cons. Xustiza, Interior e Adm. Local - Teléfono 988 386 383

Camio Prado Limia, s/n

Dele. Consellera de Economa e Facenda: Dele. Consellera de Economa e Facenda - Teléfono 988 216 181

Ra do Progreso, 38

Dele. Consellera de Industria e Comercio: Dele. Consellera de Industria e Comercio - Teléfono 988 371 718

Curros Enrquez, 1 / 4

Dele. Consellera de Medio Ambiente: Dele. Consellera de Medio Ambiente - Teléfono 988 386 210

Ra do Paseo, 18 / 5

Delegacin da Consellera de Presidencia: Delegacin da Consellera de Presidencia - Teléfono 988 386 001

Avda. Habana, 1

Delegacin da Consellera de Sanidade: Delegacin da Consellera de Sanidade - Teléfono 988 386 300

Avda. de Zamora, 13