TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: XUNTA DE GALICIA :: PONTEVEDRA

- Atencin Cidadn: - Atencin  Cidadn - Teléfono 902 120 012

- Central de San Caetano: - Central de San Caetano - Teléfono 981 545 400

- Parlamento de Galicia: - Parlamento de Galicia - Teléfono 981 575 051

Dele. Cons. Cultura, Comu. Social e Turismo: Dele. Cons.  Cultura, Comu. Social e Turismo - Teléfono 986 805 491

Benito Corbal, 47

Dele. Cons. Asu. Sociais, Emprego, Rela. Laborais: Dele. Cons. Asu. Sociais, Emprego, Rela. Laborais - Teléfono 986 817 660

Concepcin Arenal, 8

Dele. Cons. Educ. e Ordenacin Universitaria: Dele. Cons. Educ. e Ordenacin Universitaria - Teléfono 986 805 900

Avda. Montero Ros, s/n

Dele. Cons. Familia, Xuventude e Voluntariado: Dele. Cons. Familia, Xuventude e Voluntariado - Teléfono 986 817 040

Concepcin Arenal, 8

Dele. Cons. Pesca e Asuntos Martimos: Dele. Cons. Pesca e Asuntos Martimos - Teléfono 986 817 100

Concepcin Arenal, 8

Dele. Cons. Poltica Territorial, O. P. e Vivenda: Dele. Cons. Poltica Territorial, O. P. e Vivenda - Teléfono 986 805 610

Alcalde Hevia, 7

Dele. Cons. Xustiza, Interior e Adm. Local: Dele. Cons. Xustiza, Interior e Adm. Local - Teléfono 986 817 026

Praza da Estrela, 9 / 3

Dele. Consellera de Economa e Facenda: Dele. Consellera de Economa e Facenda - Teléfono 986 817 252

Vigo

Dele. Consellera de Economa e Facenda: Dele. Consellera de Economa e Facenda - Teléfono 986 805 700

Michelena, 30

Dele. Consellera de Industria e Comercio: Dele. Consellera de Industria e Comercio - Teléfono 986 805 240

Eduardo Pondal, 64 Baixo

Dele. Consellera de Medio Ambiente: Dele. Consellera de Medio Ambiente - Teléfono 986 805 491

Benito Corbal, 47

Dele. Consellera de Sanidade: Dele. Consellera de Sanidade - Teléfono 986 805 800

Avda. de Vigo, 16

Dele. Consellera de Servicios Sociais: Dele. Consellera de Servicios Sociais - Teléfono 986 844 740

Ra Cruz Vermella, 9

Dele. da Consellera de Presidencia: Dele. da Consellera de Presidencia - Teléfono 986 805 491

Benito Corbal, 47

Subdelegacin do Goberno: Subdelegacin do Goberno - Teléfono 986 866 301

Praza de Espaa, s/n