TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: XUSTIZA :: PONTEVEDRA

- Audiencia Nacional: - Audiencia Nacional - Teléfono 913 973 339

- Tribunal Constitucional : - Tribunal Constitucional   - Teléfono 915 508 000

- Tribunal Superior de Xustiza: - Tribunal Superior de Xustiza - Teléfono 981 182 050

- Tribunal Supremo: - Tribunal Supremo - Teléfono 913 971 000

Audiencia Provincial Seccin 1: Audiencia Provincial Seccin 1 - Teléfono 986 805 108

Pontevedra

Audiencia Provincial Seccin 2: Audiencia Provincial Seccin 2 - Teléfono 986 805 119

Pontevedra

Audiencia Provincial Seccin 3: Audiencia Provincial Seccin 3 - Teléfono 986 805 128

Pontevedra

Audiencia Provincial Seccin 4: Audiencia Provincial Seccin 4 - Teléfono 986 805 137

Pontevedra

Audiencia Provincial Seccin 5: Audiencia Provincial Seccin 5 - Teléfono 986 817 163

Pontevedra

Audiencia Provincial Seccin 6: Audiencia Provincial Seccin 6 - Teléfono 986 817 388

Pontevedra

Xulgado de Instruccin N 1: Xulgado de Instruccin N 1 - Teléfono 986 817 301

Vigo

Xulgado de Instruccin N 2: Xulgado de Instruccin N 2 - Teléfono 986 817 307

Vigo

Xulgado de Instruccin N 3: Xulgado de Instruccin N 3 - Teléfono 986 817 313

Vigo

Xulgado de Instruccin N 4: Xulgado de Instruccin N 4 - Teléfono 986 817 319

Vigo

Xulgado de Instruccin N 5: Xulgado de Instruccin N 5 - Teléfono 986 817 325

Vigo

Xulgado de Instruccin N 6: Xulgado de Instruccin N 6 - Teléfono 986 817 331

Vigo

Xulgado de Menores: Xulgado de Menores - Teléfono 986 805 991

Pontevedra

Xulgado de Menores: Xulgado de Menores - Teléfono 986 805 698

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin - Teléfono 986 590 939

A Estrada

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 838 054

Marn

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 644 795

Ponteareas

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 542 006

Cambados

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 540 043

Caldas de Reis

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 300 131

Cangas

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 507 677

Vilagarca de Arousa

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 600 054

Tui

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 805 896

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 787 174

Laln

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 408 012

Redondela

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 1 - Teléfono 986 331 367

O Porrio

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 805 978

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 542 111

Cambados

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 530 528

Caldas de Reis

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 600 441

Tui

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 501 873

Vilagarca de Arousa

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 301 550

Cangas

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 404 679

Redondela

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 838 055

Marn

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 337 310

O Porrio

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 787 118

Laln

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 2 - Teléfono 986 644 796

Ponteareas

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 3: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 3 - Teléfono 986 805 978

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 3: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 3 - Teléfono 986 507 300

Vilagarca de Arousa

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 3: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 3 - Teléfono 986 526 102

Cambados

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 4: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 4 - Teléfono 986 805 777

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 5: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 5 - Teléfono 986 805 793

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 6: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 6 - Teléfono 986 805 782

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 7: Xulgado de Primeira Instancia e Instruccin N 7 - Teléfono 986 805 786

Pontevedra

Xulgado de Primeira Instancia N 1: Xulgado de Primeira Instancia N 1 - Teléfono 986 817 515

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 10: Xulgado de Primeira Instancia N 10 - Teléfono 986 817 475

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 11: Xulgado de Primeira Instancia N 11 - Teléfono 986 817 409

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 2: Xulgado de Primeira Instancia N 2 - Teléfono 986 817 528

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 3: Xulgado de Primeira Instancia N 3 - Teléfono 986 817 522

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 4: Xulgado de Primeira Instancia N 4 - Teléfono 986 817 512

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 5: Xulgado de Primeira Instancia N 5 - Teléfono 986 817 506

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 6 : Xulgado de Primeira Instancia N 6	 - Teléfono 986 817 499

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 7: Xulgado de Primeira Instancia N 7 - Teléfono 986 817 493

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 8: Xulgado de Primeira Instancia N 8 - Teléfono 986 817 487

Vigo

Xulgado de Primeira Instancia N 9: Xulgado de Primeira Instancia N 9 - Teléfono 986 817 481

Vigo

Xulgado do Contencioso-Administrativo N 1: Xulgado do Contencioso-Administrativo N 1 - Teléfono 986 805 668

Pontevedra

Xulgado do Contencioso-Administrativo N 2: Xulgado do Contencioso-Administrativo N 2 - Teléfono 986 805 576

Pontevedra

Xulgado do Contencioso-Administrativo N 3: Xulgado do Contencioso-Administrativo N 3 - Teléfono 986 805 580

Pontevedra

Xulgado do Penal N 1: Xulgado do Penal N 1 - Teléfono 986 805 688

Pontevedra

Xulgado do Penal N 1: Xulgado do Penal N 1 - Teléfono 986 817 337

Vigo

Xulgado do Penal N 2: Xulgado do Penal N 2 - Teléfono 986 805 693

Pontevedra

Xulgado do Penal N 2: Xulgado do Penal N 2 - Teléfono 986 817 342

Vigo

Xulgado do Penal N 3: Xulgado do Penal N 3 - Teléfono 986 817 347

Vigo

Xulgado do Penal N 3: Xulgado do Penal N 3 - Teléfono 986 805 678

Pontevedra

Xulgado do Social N 1: Xulgado do Social N 1 - Teléfono 986 805 674

Pontevedra

Xulgado do Social N 1: Xulgado do Social N 1 - Teléfono 986 805 674

Vigo

Xulgado do Social N 2: Xulgado do Social N 2 - Teléfono 986 846 616

Vigo

Xulgado do Social N 2: Xulgado do Social N 2 - Teléfono 986 805 150

Pontevedra

Xulgado do Social N 3: Xulgado do Social N 3 - Teléfono 986 805 684

Vigo

Xulgado do Social N 3: Xulgado do Social N 3 - Teléfono 986 805 684

Pontevedra

Xulgado Martimo Permanente N 5 Vigo-Vilagarca: Xulgado Martimo Permanente N 5 Vigo-Vilagarca - Teléfono 986 226 925

Vigo