Teléfonos: TELEFONOS DE URXENCIA

BOMBEIROS: BOMBEIROS - Teléfono 080

GARDA CIVIL: GARDA CIVIL - Teléfono 062

INCENDIOS FORESTAIS: INCENDIOS FORESTAIS - Teléfono 085

POLICIA LOCAL: POLICIA LOCAL - Teléfono 092

POLICIA NACIONAL: POLICIA NACIONAL - Teléfono 091

S.O.S. GALICIA: S.O.S. GALICIA - Teléfono 112

URXENCIAS SANITARIAS: URXENCIAS SANITARIAS - Teléfono 061