Teléfonos: TELEFONOS DE URXENCIA :: BOMBEIROS :: PONTEVEDRA

O Porrio: O Porrio - Teléfono 986 335 000

Ponteareas: Ponteareas - Teléfono 986 642 830

Pontevedra: Pontevedra - Teléfono 986 866 656

Pontevedra: Pontevedra - Teléfono 986 872 005

Sanxenxo: Sanxenxo - Teléfono 986 727 070

Silleda: Silleda - Teléfono 986 581 400

Vigo: Vigo - Teléfono 986 433 333

Vilagarca de Arousa: Vilagarca de Arousa - Teléfono 986 512 020