TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: BOLETNS :: LUGO

-Boletn Oficial do Estado: -Boletn Oficial do Estado - Teléfono 913 841 624

-Diario Oficial de Galicia: -Diario Oficial de Galicia - Teléfono 981 544 268

Diario de Lugo : Diario de Lugo	 - Teléfono 982 298 100