TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: DEPUTACION PROVINCIAL :: OURENSE

Agricultura: Agricultura - Teléfono 988 385 126

Ra do Progreso, 32

Arbitrios: Arbitrios - Teléfono 988 385 166

Ra do Progreso, 32

Arquitectura: Arquitectura - Teléfono 988 385 143

Ra do Progreso, 32

Asesora Xurdica: Asesora Xurdica - Teléfono 988 385 116

do Progreso, 32

Biblioteca: Biblioteca - Teléfono 988 385 129

Ra do Progreso, 32

Centralita: Centralita - Teléfono 988 385 100

Ra do Progreso, 3

Escola de Gaitas: Escola de Gaitas - Teléfono 988 227 300

Avda. Alfonso R. Castelao, s/n

Gabinete de Galego: Gabinete de Galego - Teléfono 988 385 186

Ra do Progreso, 32

Imprenta: Imprenta - Teléfono 988 242 939

Finca Sevilla, s/n

Inorde: Inorde - Teléfono 988 391 085

Ra do Progreso, 28

Intervencin: Intervencin - Teléfono 988 385 139

Ra do Progreso, 32

Patronato de Turismo: Patronato de Turismo - Teléfono 988 391 085

Ra do Progreso, 28

Pazo de Vilamarn: Pazo de Vilamarn - Teléfono 988 286 026

Borulfe, s/

Persoal: Persoal - Teléfono 988 385 200

Ra do Progreso, 32

Prensa: Prensa - Teléfono 988 385 211

Ra do Progreso, 32

Presidencia: Presidencia - Teléfono 988 385 125

Ra do Progreso, 32

Rexistro: Rexistro - Teléfono 988 385 121

Ra do Progreso, 32

Secretaria Xeral: Secretaria Xeral - Teléfono 988 385 174

Ra do Progreso, 32

Teatro Principal: Teatro Principal - Teléfono 988 241 492

Ra da Paz, 9

Vas e Obras: Vas e Obras - Teléfono 988 3851 15

Ra do Progreso, 32