TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: EMPREGO :: A CORUA

-Servicio Galego de Colocacin: -Servicio Galego de Colocacin - Teléfono 902 125 000

-Servicios Centrais do INEM: -Servicios Centrais do INEM - Teléfono 915 859 888

Direccin Provincial do INEM: Direccin Provincial do INEM - Teléfono 981 138 209

Avda. Ejrcito, 12-14

Instituto Nacional de Emprego: Instituto Nacional de Emprego - Teléfono 981 138 209

Avda. Exrcito, 12-14

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 357 947

Estr. Alto do Puerto

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 480 101

Peirao, s/n

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 826 162

Porta da Vila, 16

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 845 201

Praia Xardn, 9

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 720 030

Praza Villar Amigo

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 287 000

Ramn y Cajal, s/n

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 860 587

Rosala de Castro, 11

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 742 282

Virxen da Barca, s/n

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 831 122

Castelao, 27 / 1

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 408 005

Camio do Ro

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 728 125

Alfredo Braas, s/n

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 736 129

Avda. Ambrosio Feijo

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 621 084

Avda. do Puerto, s/n

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 405 006

Avda. Fraga Iribarne, 6

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 870 540

Avda. Malecn

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 821 500

Avda. Repblica Arxentina

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 430 025

Avda. Saavedra Meneses

Instituto Social da Maria: Instituto Social da Maria - Teléfono 981 740 536

Cala Figuera, s/n

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 844 188

Praia Xardn, 56

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 337 289

Praza Camilo J. Cela

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 290 088

Praza Rafael Dieste, s/n

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 570 850

Ramn Piqueiro

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 570 753

Ra do Tomio, 28

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 224 178

Pol. Zalaeta, s/n

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 700 811

Luis Calvo, s/n

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 680 054

General Mola, s/n

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 100 153

Emilia Pardo Bazn, 52

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 745 863

Domingo Antonio de Andrade, s/n

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 326 011

Avda. de Vigo, 135

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 505 204

Avda. de Lugo, 31

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 152 560

Avda. de Fisterra, 227

Oficina de Emprego: Oficina de Emprego - Teléfono 981 770 102

Venezuela, 39