TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: ENSINO :: LUGO

-Consellera Educacin e Ordenacin Universitaria: -Consellera Educacin e Ordenacin Universitaria - Teléfono 981 544 400

San Caetano, s/n

Delegacin Provincial da Consellera de Educacin: Delegacin Provincial da Consellera de Educacin - Teléfono 982 294 150

Ronda da Muralla, 70

Escola Oficial de Idiomas: Escola Oficial de Idiomas - Teléfono 982 551 745

Pursima, s/n

Escola Oficial de Idiomas: Escola Oficial de Idiomas - Teléfono 982 410 300

Calvo Sotelo, 65

Escola Oficial de Idiomas: Escola Oficial de Idiomas - Teléfono 982 284 893

Xess Bal y Gay, s/n