TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: ENSINO :: OURENSE

-Consellera Educacin e Ordenacin Universitaria: -Consellera Educacin e Ordenacin Universitaria - Teléfono 981 544 400

San Caetano, s/n

Delegacin Provincial da Consellera de Educacin: Delegacin Provincial da Consellera de Educacin - Teléfono 988 386 661

Concejo, 11

Escola Oficial de Idiomas: Escola Oficial de Idiomas - Teléfono 988 366 073

Mestre Vide, s/n

Escola Oficial de Idiomas: Escola Oficial de Idiomas - Teléfono 986 260 210

Avda. Alcalde Martnez Garrido, 17