TELEFONOS DE INTERESE

Teléfonos: TELEFONOS DE INTERESE :: ENSINO :: PONTEVEDRA

-Consellera Educacin e Ordenacin Universitaria: -Consellera Educacin e Ordenacin Universitaria - Teléfono 981 544 400

San Caetano, s/n

Delegacin Provincial da Consellera de Educacin: Delegacin Provincial da Consellera de Educacin - Teléfono 986 805 900

Avda. Montero Ros, s/n

Escola Oficial de Idiomas: Escola Oficial de Idiomas - Teléfono 986 833 018

Celso Emilio Ferreiro, s/n